Staten slår tilbake med ankesak mot nordmenn som eier hytter i Sverige — flere helsetopper står på vitnelista

Av Are. Rundt 1000 nordmenn vant i februar et søksmål mot den norske staten. Saken gjaldt at staten hadde påført disse karanteneplikt ved hjemkomst fra deres private hytter i Sverige. Hytteeierne prosederte ved å hevde at dette var et inngrep i deres bevegelsesfrihet og rett til respekt for hjem og familieliv. De fikk medhold iFortsett å lese «Staten slår tilbake med ankesak mot nordmenn som eier hytter i Sverige — flere helsetopper står på vitnelista»