En konspirasjonsteoretikers tanker rundt oppvåkningen…

Kjenner du mismot over å ikke få aksept fra andre for det du mener å se skje rundt deg? Du er ikke alene. Dette er en ting i tiden… Folks virkelighetsoppfatninger er det som lager kløfter mellom oss: de som ser og skjønner, og de som enten ikke er interessert eller som befinner seg i fornektelse. Vi er midt i fødselen av en ny tid, og vi må si farvel til mange kjente og kjære…