Er det medisinske kartellet allerede klar med neste plandemi?

Av Are.

are_thmb_fin
Are

Nå har Verdens Helseorganisasjon (WHO) uttrykt bekymring over et nytt virus. Marburg-viruset heter det, og ble første gang påvist i den tyske byen Marburg i 1967. Dette viruset har altså eksistert lenge, men kun 376 mennesker hevdes å ha omkommet av det i løpet av all denne tiden. Herav kun 16 dødsfall etter 2005, så dette viruset er tilsynelatende ikke så mye å ta på vei for. Men dette var også tilfelle for koronaviruset (SARS-CoV-2), og vi har jo sett hvordan herskerpakket greide koke suppe på en spiker med det. Så vær på vakt ovenfor det som nå kan være i gjære… 

Sykdommen dette viruset forårsaker kalles marburgvirussykdom (tidligere: marburg-hemoragisk feber), og er en tilstand preget av høy feber, frysninger, muskelsmerter og blødninger fra kroppsåpninger. Foreløpig finnes det ingen lisensiert behandlingmetode for sykdommen, og i følge WHO ligger dødeligheten på 50 prosent. (Store Norske Leksikon hevder 30 prosent i denne sammenheng). Men dødeligheten har visstnok vært helt oppe i 88 prosent ved et tidligere utbrudd(!)

Viruset hevdes å stamme fra aper, og det sies at flaggermus også er et reservoir for det. (Hmmm, dette lyder jo ganske kjent, gjør det ikke? Ref. Covid-19 og AIDS). Smitten skal altså kunne overføres fra både aper og flaggermus til mennesker, og mellom mennesker.

I Store Norske Leksikon står det å lese følgende: «Marburgvirussykdom og liknende virussykdommer er aldri importert til Norge, og risikoen for at det kan skje er vel heller ikke stor». Men allikevel, hvis det medisinske kartellet får det som det vil, skal vi nok få oppleve at Marburg-smitten både blir uforklarlig dødelig og at den «på mystisk vis» dukker opp også her til lands innen kort tid. Smitteutbruddet vil trolig bli «uforklarlig omfattende» også.

Også vaksinealliansen GAVI lurer på om marburgvirussykdom vil bli neste pandemi. Til opplysning ble GAVI grunnlagt av Bill Gates i 1999, da Gates Foundation spyttet inn 7,5 milliarder norske kroner i prosjektet. Og den godeste Bill Gates har jo uttalt seg foran åpent kamera om kommende smitteutbrudd, og det han sier kan tyde på at han vet ting som vi andre ikke vet:

Vet Bill Gates noe vi andre ikke vet om neste smitteutbrudd…?

På videoen under kan dere se 6|-åringen Kieran Morrissey. Han er ingeniør og ansatt ved et universitetssykehus i Dublin, Irland. I videoen forteller han at han har studert immunologi og virologi for å kunne forstå situasjonen bedre, og han forsøker nå å advare oss mot det han tror kan være legemiddelkartellets neste, planlagte pandemi («plandemi»). Han snakker om marburgvirussykdom.

I følge Morrissey har legemiddelkartellet allerede utviklet PCR-testen som skal brukes til å påvise marburgviruset. Hva denne testen reellt sett vil slå ut på, se det vet vel bare de som har utviklet testen. Men det er liten tvil om at denne uegnede testen på nytt vil bli brukt til å få kunstig høye tall for antall smittede og syke. Akkurat slik det har blitt gjort under koronakrisen.

Morrissey hevder at legemiddelkartellet allerede har sørget for å spre marburgviruset i den globale befolkningen, og måten dette har blitt gjort på er kanskje overraskende for noen? Men akkurat det kan dere høre mer om i Morrisseys egen redegjørelse — 5 minutter og 40 sekunder ut i videoen under.

Kieran Morrissey legger ut om det han tror vil bli neste plandemi

Den irske immunologen og professor i medisin, Dolores Cahill, har også gått ut med informasjon om at marburgviruset trolig vil bli legemiddelkartellets neste virussvindel. Det kan jo være at disse edderkoppene har greid å framstille et betydelig mer potent virus i sine laboratorier denne gang, slik at viruset virkelig utgjør en fare for livet til de smittede. Tiden vil vise…

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! 🙂

Filantropi anno 2021

Av Are.

are_thmb_fin
Are

Først av alt: Ordet ‘filantropi’ betyr noe i retning av nestekjærlighet, kjærlighet for mennesker. Hva kjennetegner en ekte filantrop? jeg vil tørre påstå at dersom man er filantrop under de rådende omstendigheter, vil det måtte innebære å motarbeide det temmelig åpenbare pågående forsøket på å frarøve menneskeheten for dens medfødte frihet og rettigheter. Dette ranet har pågått over lang tid og har for det meste skjedd i små inkrementer. Men dette har nå blitt mer synlig enn noen gang, ta bare koronasvindelen…

Frihet er noe av det aller mest grunnleggende ved menneskesjelen, det er noe vi er. Glede likeså. Og kreasjon. På tross av dette har vi tillatt noen å underminere og frarøve oss mer og mer av dette. Hvordan har vi kunnet la det skje? Det handler om integritet og ansvar, eller faktisk snarere mangelen på det. La oss innse det: Homo Sapiens er en art som enda befinner seg i barnehagen rent åndelig sett. Vi har ikke lært oss å ta ansvar for oss selv en gang, langt mindre for det kollektive. Men det er nettopp her vi befinner oss nå, nemlig i det evolusjonsmessige bykset hvor vi skal manifestere ansvar.

Nå er tiden for å stå opp, ikke bare for deg selv, men også for andre. Hvis du ser naboen bli utsatt for åpenbar trakassering av hvem det måtte være, myndigheter, privatpersoner eller andre, så vil det være i «den nye tidens ånd» å vise solidaritet og stå opp for ham eller henne. Fram til nå har det vært trenden i slike situasjoner å holde hodet lavt, ikke stikke seg fram, og bare være glad at dette ikke hendte en selv. Men de onde kreftene som nå har blitt så godt synlige, vil en dag banke på døra til oss alle hvis vi ikke står sammen og tar grep NÅ. Det finnes et dikt fra 1946 som illustrerer dette poenget, skrevet av den lutheranske teologen og pastoren Martin Niemöller (fritt oversatt):

«Først kom de etter sosialistene, og jeg gjorde ingenting. Fordi jeg ikke var sosialist.

Deretter kom de etter fagforeningene, og jeg gjorde ingenting. Fordi jeg ikke var organisert.

Deretter kom de etter jødene, og jeg gjorde ingenting. Fordi jeg ikke var jøde.

Så kom de etter meg, og det var ingen igjen som kunne stå opp for meg.»

Dette er tiden for å stå sammen og være hverandres verge. Det fordrer konkret HANDLING. Fram til nå har menneskeheten vært lullet inn i diverse «frelserprogram», hvor vi har forholdt oss passive i venten på at en frelser skulle gjøre jobben for oss. Frelsere som Jesus Kristus, Donald Trump og «Q», Barack Obama og andre. Nå er det på høy tid at vi blir personlig aktive og gjør noe konkret selv for å avhjelpe den prekære situasjonen! Det handler om et personlig etisk ansvar som alltid følger enhver av oss, uansett tid og sted. Det bevisste menneske vil aldri utføre ordre fra en arbeidsgiver helt ukritisk. Selv ikke om vedkommende skulle være ansatt i politiet, og derfor – påstått – være satt til å håndheve lov og rett. En hver moralsk person vil først spørre seg selv om handlingen er etisk riktig: «Tjener dette de direkte berørte og menneskeheten for øvrig? Vil det bringe mer frihet og glede, eller mindre

Hvor skal man våge å sette ned foten – hva er det etisk riktige valget?

Når det er sagt, så ligger det noe i påstanden om at «man må noen ganger være slem for å kunne være snill». Den som misliker krig, må noen ganger gå til krig. Og den som ikke utstår det å drepe andre, vil noen ganger måtte gjøre det for å tjene et høyere gode.

I disse tider må man, overalt hvor man ferdes, være beredt på å bekjempe urett. Det kan dreie seg om en situasjon hvor man er vitne til en urett bli begått av politiet ovenfor et medmenneske. Ta bare eksemplet når politiet kommer for å hente et barn på vegne av barnevernet. Noe slikt vil kunne traumatisere både barn og foreldre hinsides reparasjon. Da er tiden for tilskuere å gripe inn! Man behøver ikke utøve vold eller skade noen, bare hindre at overgrep som dette får skje.

Filantropi. Etikk. Ansvar, personlig og kollektivt.

Sett positive spor etter deg – vær noen.

Først skrev jeg dette som en artikkel, så bestemte jeg meg for å forkaste artikkelen til fordel for en webcast hvor vi snakket om temaet. Men så ombestemte jeg meg på nytt og valgte å poste artikkelen med webcasten innebygget. Her har dere Kiri og meg:

Kiri og jeg snakker om filantropi og etisk forsvarlige handlinger anno 2021…

mvh_are

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! 🙂

Spres grafénoksid i miljøet nå?

Av Are.

are_thmb_fin
           Are

Kan det være at de kreftene som også står bak korona-bedraget nå sprer én av vaksineingrediensene i miljøet rundt oss? Jeg sikter til grafénoksid, ingrediensen som Pfizer hadde forsøkt å skjule i sin vaksine.

I følge den garvede etterforskeren og varsleren Kerry Cassidy har de forsøkt å dytte dette stoffet inn i kroppene våre via chemtrails, noe som har pågått i minst 10 år nå. Såfremt det virkelig er grafénoksid vi ser på videoen under, må man spørre om det vi ser er resultatet av 10+ år med spraying av chemtrails? Eller har de andre måter å spre dette stoffet i miljøet på? Det virker unektelig å være ganske store mengder av det i sanden på stranda – sjekk video.

Maktkabalens våte drøm har lenge vært å kunne injisere grafénoksid i oss, og den drømmen gikk i oppfyllelse med vaksinen mot Covid-19. (Hvis ikke før). På denne måten har de radikalt økt mengden av dette stoffet i kroppene våre.

Grafénoksid er magnetisk og leder strøm, pluss at det har en betydelig gifteffekt i kroppen. Det er også i stand til å krysse blod-hjerne-barrieren, og derved trenge inn i hjernen vår. Disse egenskapene er trolig tenkt utnyttet på måter de vaksinerte verken vet om eller ville like, men mer om akkurat det vil nok framkomme når sannheten en dag kommer på bordet. Vi vet imidlertid allerede at dette stoffet forårsaker hjerte-kar sykdom, hvor dannelsen av blodpropper har vært hyppig rapportert. 60-70 prosent av de injiserte har positive D-dimer tester, som peker på dannelse av mikropropper. Dette vil med stor sannsynlighet ende i konkret blodpropp i løpet av ett til tre år, med alle de komplikasjoner det innebærer. (Ref. lege Christiane Northrup).

For å si det forsiktig: Hvis der er tilfelle at grafénoksid nå snikinnføres i miljøet rundt oss, så burde det reise store spørsmål. Se denne videoen av funn gjort på stranda i Melbourne, Australia (2,5 minutter):

Magnetisk stoff funnet på stranda. Er dette grafénoksid?

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! 🙂

Onsdagens hendelse på Kongsberg: Var dette en psy-op fra djupstaten?

Av Are.

are_thmb_fin
          Are

I forigår, onsdag 13. oktober, ble det skutt og drept fire kvinner og en mann på Kongsberg. To er erklært skadet og i live, deriblant én politimann utenfor tjeneste. De døde var i alderen 50-70 år, og gjerningsmannen brukte pil og bue(!) Ifølge ubekreftede kilder skal det også ha vært brukt kniv.

Etter å ha blitt varslet fikk politiet kontakt med gjerningsmannen første gang klokka 18:18 denne fatale onsdagskvelden, men mistet kontakten etter å ha blitt beskutt med piler. Dette til tross for at mannen fra tidligere var ansett for å være radikalisert og en mulig samfunnstrussel. Først klokka 18:47 ble han pågrepet. Da hadde han nådd å drepe fem mennesker i løpet av den halve timen som hadde gått.

Den siktede har i ettertid blitt presentert som den 37-årige Espen Andersen Bråthen, altså et traust tre-leddet norsk navn i samme gate som «Anders Behring Breivik». Han skal visstnok allerede ha vært til psykiatrisk utredning, og jeg gjetter at han er funnet å ikke være psykisk syk. Selv om han reellt sett skulle være psykisk syk. «Åndsfrisk, bare dønn ond og uberegnelig» har jo en viss fryktskapende effekt, ikke sant? Ingen skal føle seg trygg for disse uberegnelige samfunnselementene. «De kan jo finnes overalt»…

I følge politiets uttalelser hadde gjerningsmannen konvertert til islam, og var, som antydet, allerede mistenkt av både politiet og PST for å være radikalisert og en mulig samfunnstrussel. Dere vet, i manges ører er ‘islam’ synonymt med fanatisme og terror, og en radikalisert norsk muslim-konvertitt oppfattes som noe ganske farlig og uforutsigbart…

Gjerningsmannen kommer med noe som kan virke som en advarsel…
Ser vi her et eksempel på bruk av mind-control teknologi? Den robotiske oppførselen kan tyde på det. Eller er det bare regissert skuespill vi ser på denne videoen? Kilde: Dagbladet

Det ble i går sagt at politiet ville etterforske hendelsen med hensyn på flere gjerningsmenn, men akkurat den etterforskningen er trolig allerede overstått. Hvis den i det hele tatt har blitt utført. Uansett, det vil nok bli kunngjort at én og kun én gjerningsmann stod bak det inntrufne. Akkurat som ved 2011-terroren, selv om mange vitneutsagn fra den gang hevdet at det var flere skyttere.

Etter onsdagens hendelse i Kongsberg er det muligens slutt på tiden med ubevæpnet norsk politi. Har USAs krig mot terror, som startet etter 9/11, ankommet Norge nå? I så fall vil nok Støres påtroppende regjering hevde at «samfunnet har blitt så beinhardt nå, at vi rett og slett ikke har råd til å ta flere sjanser»… Med på lasset vil det nok også følge noen nye, kneblende lover. «For vår sikkerhets skyld», selvfølgelig.

Selvfølgelig KAN denne tragedien være verket til én enkelt gal mann, men det har en beleilig timing på samme tid som det følger mønsteret til djupstats-terror. Vi er her vitne til en opprivende hendelse, hvor politiet framstår som ubehjelpelige fjotter under utførelsen av sitt arbeid (ala Utøya, hvor det spesialtrente politiet tilsynelatende gjorde alle tenkelige tabber, på samme tid som det ble utsatt for alle tenkelige og utenkelige «uhell» under operasjonen). Og så – tadaaa – omsider blir gjerningsmannen pågrepet av et ubegripelig tafatt og nølende politi.

Deretter følger et teater hvor én enkelt tomsing, som trolig er tungt påvirket av tankestyrende teknologier, blir presentert som gjerningsmann. Gjerningsmannen får dermed svarteper, slik at det store apparatet bak hendelsen kan gå fri. Akkurat som tilfellet var på Utøya og i Regjeringskvartalet i 2011.

Som nevnt vil det i kjølvannet slike terrorhendelser bli forsøkt innført nye, kneblende men «helt nødvendige» lover. Så som bevæpning av politiet og / eller inndragelse av skytevåpen fra befolkningen. Vi har tidligere vært vitne til at dette har utspilt seg, og i forbindelse med hendelsen på onsdag er det nå – tadaaaa – besluttet å midlertidig bevæpne alt norsk politi. Så vil tiden vise hvordan de greier strekke og tøye denne «midlertidigheten», slik at bevæpningen til slutt skal bli permanent.

Også denne gang valgte de en norsk gjerningsmann, en påstått konvertert muslim. Hmmm… er djupstatens intensjon å nøre opp under hat mot muslimer, dvs. spille segmenter av befolkningen opp mot hverandre? Å skape splid og kaos er en kjent og virksom strategi for å kunne befeste kontroll og makt.

Hendelsen finner også sted dagen i forveien av at en ny regjering mønstrer på. Er dette tilfeldig? Var dette måten å gi Støre-regjeringen en smul seilas til å begynne med? Med denne «gesten» fra Solberg-regjeringen, har Støre & co et roligere arbeidsmiljø når de skal rulle ut neste fase i det planlagte, absolutte tyranniet. Mon tro om ikke bevæpning av politi har vært planlagt lenge, for på denne måten å kunne trygge liv og helse til Støre-regjeringens medlemmer når den skal spinne flere bedrag over befolkningen?

Mulige framtidige scenarier.

Hva vil de kommende bedragene under Ap-paraplyen bestå i? Tenker de å kjøre på med nye korona-mutanter kanskje? Hvis så, vil tvungen vaksinering garantert følge med på lasset. Det vil selvfølgelig bli forsøkt innført under skinn av at det er frivillig. Men når det kreves gyldig vaksinepass for å kunne fortsette å nyttiggjøre seg av basale samfunnstjenester, er det alt annet enn frivillig! «Skal det være pest eller kolera?» er IKKE fritt valg. Og hvor mange vil i så fall omkomme av denne dødsvaksinen, som da trolig vil bli tilsatt flere helseskadelige stoffer i tillegg til grafénoksid og dette overflateproteinet.

Muligens vil globalist-pakket forsøke påvirke de metalliske vaksineingrediensene inni kroppene til de vaksinerte via 5G-stråling. Ja, for det snakkes jo nå om at de høyere og mer energirike 5G-frekvensene skal bli tatt i bruk. Hvis folk begynner å dø som fluer, er det nok lurt for regjeringen å ha bevæpnet politi til å holde en desperate mennesker på behørig avstand. Befolkningen i andre land har jo allerede tydd til «håndgripeligheter» i forbindelse med de kvelende koronarestriksjonene, og med massedød vil det kunne bli ekstreme tilstander. Femtekolonistene i regjeringen vil da trenge en politistyrke som står klar til å bruke kuler mot befolkningen.

Kan det tenkes at et bank-kollaps nå tenkes gjennomført? Og / eller er planen å fingere brudd i transportlinjene for mat? Norge er avhengig av å importere store mengder av den maten vi spiser, og uten mat kan det raskt bli prekære tilstander. Tomme lommebøker og ditto hyller i matbutikkene kan raskt fordre bevæpnet politi til å holde ro i rekkene… Især dersom de også fingerer brudd i el-forsyningen til folks hus. Uten varme i husene og uten mat kan det bli kaotisk. «Orden gjennom kaos» er en mye brukt strategi hos herskerpakket.

Den psykologiske effekten på folket.

Hva er greia med at gjerningsmannen på Kongsberg var bevæpnet med pil og bue? Hva var den tiltenkte psykologiske effekten i noe slikt? Er det meningen at nordmenn nå skal forstå at verken skytevåpen eller eksplosiver er nødvendig for å kunne utføre terror? Underforstått at vi alle er mulige terrorister. Og hva med det erkenorske navnet til gjerningsmannen? Er det ment å forsterke inntrykket av at terrorister kan finnes under hver eneste stein, selv i trauste, trygge Norge? Slikt vil jo kunne skyte frykt inn befolkningen, og frykt er et yndet verktøy i hendene på diktatoriske krefter…

Politiet har fortalt at de var kjent med gjerningsmannen fra før, og at de allerede kjente til muligheten for radikalisering. Han skal også ha blitt ilagt besøksforbud hos egne foreldre. Under en pressekonferanse måtte politiet innrømme at de mistet gjerningsmannen av syne på onsdagskvelden, noe som gjorde at han nådde å drepe fem mennesker og skade to andre. Politiet unnskyldte seg ved å hevde at de ikke hadde fått noen varsler på siktede i år. Hæ? Trodde de at han var «kurert» og de-radikalisert? Eller var det kjent for visse ledere innen politiet at gjerningsmannen var «under bearbeidelse» av djupstatens handlere, og at han følgelig ikke skulle røres? Eller er denne slepphendtheten fra politiet et uttrykk for berøringsangst overfor islam?

Kanskje var noe av meningen med massakeren i Kongsberg at folket skulle sette alt fokus på den i dagene som kommer. Slik sett vil Støre & co kunne gjøre kontroversielle disposisjoner mens folket er opptatt av Denne hendelsen. Følg med, følg med. Hold øynene åpne. Virkeligheten er villere enn fantasien! Tilslutt deg motstandsbevegelsen og bidra til å bekjempe djupstaten og dens lakeier på Stortinget. Sammen skal vi – folket – vinne!

Enn så lenge går tankene mine til de gjenværende familiene og pårørende på Kongsberg. Ja, for jeg forsøker da slett ikke å kimse av at noen har mistet sine nære og kjære…

mvh_are
Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!

Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! 🙂

WEBCAST: Are & Kiri chit-chatter om ståa…

are_thmb_fin
Are

Tadaaa… her er vi med en artikkel innenfor ny sjanger som vi vil satse mer på framover: Webcast!

Her har dere oss på sengekanten, hvor vi snakker om situasjonen vi befinner oss oppi. Jeg, Are, beklager allergien og all snufsinga inn i mic’en. Enjoy!

Vi pludrer på sengekanten om situasjonen…

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! 🙂

Spanske myndigheter: «Vi har ikke sett noe SARS-CoV-2 virus»

Av Are.

are_thmb_fin
Are

Basert på en forespørsel har spanske helsemyndigheter nå vedgått at de ikke har noe SARS-CoV-2 virus i noen av sine laboratorier. Det betyr at viruset som hevdes å forårsake sykdommen Covid-19 ikke er å finne noe sted i Spania. Ikke synes det å finnes noen andre steder heller. Er eksistensen av dette viruset bare en grandios løgn? Dette er noe som har vært hevdet av fagfolk ganske lenge nå, så mye peker i retning av at dette viruset bare er fiksjon. Og DET er et temmelig hårreisende faktum. 

Det er nemlig ikke bare spanske myndigheter som har hatt problemer med å svare for seg. Den irske grave-journalisten Gemma O’Doherty spurte også irske myndigheter om de kunne bevise eksistensen til dette viruset ved å vise til isolering av det, men det kunne de ikke! Det betyr at myndigheter verden over har satt i gang særs harske smitteverntiltak basert på rein spekulasjon.

Den norske befolkning burde stille regjeringen og alle andre impliserte sentrale personer juridisk til rette for det de har gjort mot landet. Man iverksetter ikke tiltak som dette uten i å ha en påvist og høyst konkret grunn. Hva har «sirkus korona» kostet nasjonen? Jeg snakker ikke minst om kostnadene målt i menneskelig lidelse! Men, ja, hva har det kostet oss rent økonomisk? 200 milliarder kroner var et estimat jeg leste i en avis, skjønt jeg er sikker på at det dreier seg om et mye større beløp når alle konsekvenser tas med i betraktningen.

Spanske myndigheter vedgår at de ikke har isolerte prøver
av SARS-CoV-2 viruset

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! 🙂

Podcast om situasjonen rundt koronakrisen: Restriksjonene hevdes å være opphevet, men vit at vi IKKE er tilbake til den gamle normaltilstanden!

Av Are.

are_thmb_fin
Are

Denne artikkelen har tatt litt tid å produsere, og ble til egentlig i samme moment som myndighetene såkalt opphevet smittevernrestriksjonene for cirka 3 uker siden. Uansett, jeg publiserer denne artikkelen og kommer dermed med en aldri så liten påminner til alle nordmenn i ekstase over at de nasjonale smitteverntiltakene nå hevdes å være avblåst. Er vi tilbake der vi var før 12. mars 2019? I det følgende skal jeg kaste en aldri så liten brannfakkel inn i lokalet fylt av festglade nordmenn, sjampanjekorker og konfetti. 

La meg aller først ile til med å si at denne artikkelen i aller høyeste grad er inspirert av en samtale jeg hadde med min gode venn Harald Meling søndag 16. september 2021. Etter samtalen lagde vi en podcast, Kiri, jeg, Harald, Bjarte og Abby — se podcasten nederst i artikkelen.

Det var Harald som bragte det åpenbare på bordet: Vi har definitivt IKKE returnert til noen tidligere normaltilstand. Så hva er forskjellen fra 12. mars 2019 og nå, vil du kanskje spørre? Jo, bortsett fra at nordmenn fortsatt ikke kan komme uhindret inn i Norge fra det store utland, slik grunnloven fastslår at vi skal kunne, er det noe annet som ligger under og ulmer her. Og det er den pågående massevaksinasjonen av den norske befolkningen. Som Harald så riktig påpekte, var massevaksinering målet med all denne fryktspredningen og de absurde tiltakene som befolkningen har vært halt gjennom. Når myndighetene nå løser opp restriksjonene, så legger de bare bort verktøyet som ble brukt.

Merk: Her snakker vi virkelig om massevaksinasjon, for det ligger i kortene at hele befolkningen, også små barn, skal utsettes for en ekstremt hasardiøs «vaksine». Gravide kvinner likeså. Jeg vil kalle denne sprøyta for injeksjon i det følgende, siden det å kalle det for en vaksine blir feil ordbruk.

Denne injeksjonen har vist seg å være mer skadelig enn samtlige andre vaksiner til sammen(!). HVORFOR I ALL VERDEN TREKKES IKKE DENNE INJEKSJONEN FRA MARKEDET??? Det skulle normalt skjedd for lenge, lenge siden om tidligere retningslinjer hadde blitt fulgt. Vaksinen mot svineinfluensa, karakterisert som en medisinsk skandale, ble trukket fra markedet for rene ubetydeligheter sammenlignet med det som nå er tilfelle. Nå er alle retningslinjer satt til side av én eller annen grunn. Av «noen». Noe svært betent stikker under her…

Legg følelsene på hylla for en stakket stund og tenk litt etter…

Men, bare for å ikke trekke dette ut i langdrag: Myndigheter hevder nå å ha opphevet alle restriksjoner, og, underforstått, at vi vender tilbake til normaltilstanden. Det er bare et røykteppe de forsøker legge over det hele, for nå har de nemlig oppnådd det primære formålet med hele krisen: å kunne starte injiseringen av en hel befolkning med en hasardiøs og eksperimentell teknologi! De har altså inndratt selve verktøyet, dvs. smitteverntiltakene, ettersom hovedmålet nå er oppnådd!

Dette har INGENTING med helsevern å gjøre, noe jeg har forsøkt å hinte til tidligere. Se blant annet denne artikkelen, hvor det framgår at de nå injiserer hele befolkninger med en væske som består av giftig grafénoksid, en dødelig parasitt og dette sykdomsfremkallende overflateproteinet som visstnok skal ha vært en del av koronaviruset. Grafénoksidet og overflateproteinet synes å være en perfekt kombo dersom målet er å ødelegge kroppens hjerte- og blodkarsystem.

Se til å få hodet opp av sanden og kom ut av seiersrusen folkens! Fram til nå har de greid å manipulere og holde røde tall skjult for allmennheten, men denne vaksinen vil utvilsomt vise sin uhyrlige effekt etter hvert. Vit da at det skyldes vaksinen, for befolkningen vil da bli innbilt at det skyldes enda en ny mutant. Og så vil det selvfølgelig hevdes at vaksinen er effektiv også mot denne (imaginære) mutanten. Nakstad og Guldvog vil da hoie i statskanalen og be folk om å løpe og få vaksinen! Pokker ta disse to, men de skal vel en dag måtte stå til rette for faenskapen de har vært med på…

Her er podcasten:

Her har vi en uformell prat om situasjonen….

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! 🙂

Agurk-news: Om Durek, som omtaler seg selv som reptil-hybrid og sier at 5G er skadelig. Og om MSMs «konspirasjonsekspert» John Færseth, som klikker i vinkel over Dureks uttalelser!

Av Kiri.

kiri_150x235Oj, skulle du sett… Nå er Durek Verret, kjæresten til Märtha Louise, frampå igjen med nye oppsiktsvekkende uttalelser. Denne gangen forteller han at han egentlig ikke er menneske, men en blanding mellom reptil og Andromeda. En hybrid.
– Jeg har også energiene til de gamle åndene fra den gamle verden, skriver Verret på Instagram.

David Icke har tidligere snakket mye om «menneskelige» reptiler, og har omtalt de som menneskefiendtlige. Men Verret tilbakeviser at han er ond, og sier tvert i mot at både han og arten hans har kommet hit til Jorda for å bidra til menneskelig frigjøring.

Verret forteller videre at hans folk har en fiende som også er tilstede i dette i dramaet som nå utspiller seg under eventyrfortellingen om Covid-19. Denne fienden omtaler han som «de Grå», en utenomjordslig rase som av de aller fleste forståsegpåere holdes for å være menneskefiendtlig.

Og, så – trommevirvel: Når konspiratoriske tema dukker opp i den offentlige diskurs, dukker det nesten alltid opp en viss fyr. Jeg sikter her til forfatter og journalist John Færseth. Han er massemedias foretrukne ekspert når det kommer til konspiratoriske temaer, og det er noe jeg synes er litt søtt. Hvorfor synes jeg det er søtt? Jo, Færseth er den foretrukne eksperten dels fordi han har skrevet en relatert bok kalt «KonspiraNorge», som i bunn og grunn handler om hvor latterlig det er å tro at store konspirasjoner skjer. Dels er Færseth medias yndling fordi Færseths synspunkt er det politisk korrekte: «Å tro på konspirasjoner tull!» I tillegg kan Færseth navnet på historiske «autoriteter», og kan referere til de. Men det gjør verken at han er klok eller har rett i det han sier. Selv en lite belest blondine som meg kan skjønne at det Færseth holder på med er tull, og at han ikke fatter en pøkk av konspirasjoner. Eller han later som han ikke gjør det.

david_ickeSelvfølgelig flirer Færseth av Verrets uttalelser ovenfor, og mener det er kostelig at Verret synes å være uenig med Icke når det gjelder reptilenes innstilling til oss mennesker. Icke (på bildet til venstre) er tross alt «the-go-to-man» når det kommer til temaet konspirasjoner. Ickes prediksjoner og avdekking av konspirasjoner, og er trolig den mest kjente konspirasjonsanalytikeren vi har i dag. Icke er også en temmelig skarp demagog og vanskelig vanskelig motdebattant for alle de som ønsker å rive ham ned fra hans høy hest. Slike som Færseth. Men Icke har har vært utrolig godt på ballen opp gjennom årenes løp. Han forutså i detalj utviklingen fra tidlig 90-tall fram til i dag, slik at det ikke er like lett å håne ham for «spinnville konspirasjonsteorier» lengre. Icke har vist seg å ha rett i det han sier, og det er sikkert et veldig ergerlig faktum for Færseth.

Tilbake til Verret: På Instagram beskriver han 5G som skadelig for helsa vår, noe Færseth selvfølgelig forsøker å latterliggjøre.
– Durek er sannsynligvis ute etter å få seg litt oppmerksomhet. Det hadde vært ganske morsomt hvis han ikke hadde kastet seg på det med 5G, som ikke er så veldig morsomt lenger etter at det ble en del av korona-konspirasjonene. Det er faktisk ganske alvorlig, sier Færseth.

Og han fortsetter:
– Det med 5G er faktisk såpass alvorlig at det hadde vært fint om Märtha eller Slottet kunne sagt fra at de ikke stilte seg bak dette, ettersom Durek er et assosiert medlem av kongefamilien.

barrie_trowerVet ikke Færseth at det etterhvert finnes flere tusen(!) studier som viser at mikrobølgeteknologi ala 4G og 5G er helseskadelig? Barrie Trower (på bildet til venstre) har vært militær forsker på denne teknologien, og han bruker nå pensjonisttilværelsen sin på å reise rundt på foredrag og fortelle folk om hvor farlig og skadelig denne teknologien faktisk er. Mikrobølgestrålingen vi omgir oss med er katastrofal i følge Trower, som sier at alvorlige kromosomskader fra denne teknologien også vil videreføres til kommende generasjoner.

Færseth vil tydeligvis ha oss til å tro at konspirasjoner ikke lengre forekommer, på samme måte som Bibelen framstiller undre som noe som fant sted en gang for 2000 år siden og aldri siden. Kanskje den godeste Færseth burde stikke fingeren i jorda og skjønne at han er på villspor? Og at både 4G og 5G er helseskadelig, selv om den gale storindustrien og nasjonale myndigheter nå ruller ut 5G i ekspressfart. Merk: Dette skjer uten én eneste pålitelig studie angående den biologiske tryggheten(!) Martin Pall forsket på stråling, og mente at dette må være noe av det dummeste menneskeheten noen gang har gjort.

Sjæl tror jeg Færseth er utplassert som portvokter. Han forsøker jo tåkelegge selv åpenbare konspirasjoner, f.eks. koronakrisa. Og så mistenker jeg at’n har løsbart…

PS! Jeg skrev denne artikkelen for å vise hvilken informasjon TV, aviser og radio synes er viktig å videreformidle til befolkningen. Og folket elsker det… Vi blir distrahert vekk fra saker som virkelig betyr noe.

Kilde: NRK

Bilder:
* Icke – skjermdump fra ett av hans intervjuer hos Brian Rose og London Real
* Verret – Skjermdump fra programmet «God morgen Norge», TV2, 2019.
* Færseth – skjermdump fra et intervju på Trondhjem Folkebibliotek juni 2021.

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Are og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! 🙂

Mistenkelig utspill fra det amerikanske legemiddelverket: Er ønsket nå å forby viktig kosttilskudd?

Av Are.

areDet har kommet for dagen at det amerikanske legemiddelverket, FDA, nå rasler med sabelen og trolig forsøker å fjerne kosttilskuddet N-acetylcystein (NAC) fra markedet. Over tid har FDA nedlagt en «inkrementell» innsats for å få NAC stemplet som medisin, slik at det kan rettferdiggjøres å få stoffet fjernet som salgsvare i helsekostbutikker. Dette kosttilskuddet gjør at kroppen danner den kraftige, naturlige antioksidanten glutation, som i sin tur er en viktig del av immunforsvaret vårt. I begrunnelsen fra FDA går det fram at NAC opprinnelig ble forsket på som et medikament i 1963…»

Grunnen til at jeg fant denne saken såpass interessant, er som antydet at glutation er viktig for kroppens evne til å forebygge aldringsskader og sykdom. Blant annet nøytraliserer glutation skader fra giftig grafénoksid, som er én av ingrediensene i vaksinen mot Covid-19. I tillegg styrker NAC kroppens forsvar mot Covid-19. Pfizer hadde nemlig unnlatt å føre dette stoffet opp på vaksinens ingrediensliste da vaksinen ble markedsført. I ettertid har Pfizer forklart at årsaken til dette hemmeligholdet var at stoffet ble ansett for å være en forretningshemmelighet. Sjokkerende nok er dette lovlig, og jeg tipper denne lovparagrafen ble til som følge av heftig påvirkning fra, nettopp, legemiddelgigantene. Alt kan som kjent kjøpes for den rette sum…

For tiden flommer sosiale media over av personlige bekjennelser fra mennesker som har blitt vaksinert mot Covid-19. Gjennom disse bekjennelsene får vi vite om dystre bivirkninger fra stikket, hvor problemer med hjerte og blodomløp forekommer hyppig. igjen. Her snakker vi om betennelse i både hjertepose og hjertemuskel, samt blodpropp. Alle disse er alvorlige tilstander, som i visse tilfeller medfører døden.

Vi vet nå med sikkerhet at grafénoksid er en farlig ingrediens. Stoffet er i seg selv giftig, men nanopartikkel-formen det forekommer i, gjør det hele ekstra hasardiøst. I tillegg inneholder vaksinen et helseskadelig virus-overflateprotein som kroppens celler blir programmert til å lage. Til og med hjernecellene til de vaksinerte forvandles til fabrikker for dette proteinet. Hvordan i all verden kan dette være smart, spesielt når man vet at sykdommen Covid-19 ikke utgjør den minste trussel mot folkehelsa??? (Hvis du er det minste i tvil om sistnevnte, se denne eminente artikkelen på Politiforum.no ― med backup her).

Så litt «krutt» til slutt: Jeg tror FDA nå ønsker å forby NAC, ikke bare fordi det er billig og skaper god helse, men fordi det er meningen at grafénoksid-vaksinen skal forårsake massedød i befolkningen(!) Jeg har ikke tall på alle de gangene FDA har demonstrert å være gjennomført korrupt. Dette er et organ som vokter de økonomiske interessene til storindustrien på bekostning av den amerikanske folkehelsa.

Hvis jeg skal tippe hvilke beslutninger denne planetens herskere har truffet i denne sammenheng, så er det at de nå forsøker å forsøker redusere Jordas folketall kraftig. Fordi de mener vi er blitt for mange til at det er bærekraftig, men reellt fordi det har blitt for mange mennesker til at vi kan kontrolleres og holdes nede. Måten de gjør dette på er ved å hevde det finnes et livsfarlig virus, og at en «vaksine» er eneste vei ut av vanføret. Det patogene grafénoksidet og overflateproteinet vil, i sin tur, medvirke til å utslette immunforsvaret vårt.

Video: FDA vil forby kosttiskuddet NCA. Hvorfor?

Her er et lite «apropos» til slutt: Kjøp NAC her.

Mer lesning om saken her.

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! 🙂

Amerikansk sykepleier blåser alarm: Har sett tilstrekkelig med vaksineskadede pasienter, og advarer mot Covid-19 vaksinen.

Av Are.

are_thmb_fin
Are

Her er den amerikanske sykepleieren Jodi A. O’Malley. Hun greide ikke lengre å forholde seg stille vedrørende alle vaksineskadede pasienter hun møtte på jobb, og valgte å risikere egen karriere. Hun tok kontakt med varsler-organisasjonen Project Veritas for å si i fra om alarmerende observasjoner blant pasienter som blir vaksinert mot Covid-19. På videoen under kan vi høre autentiske videoklipp fra sykehuset til O’Malley, hvor personalet O’Malley innebefattet kommer med en rekke oppsiktsvekkende utsagn angående den pågående massevaksineringen mot Covid-19.

Et gjennomgående trekk i disse samtalene er at sykehus IKKE rapporterer inn bivirkningstall på ærlig vis til myndigheter og offentlighet. Det er ikke noen tvil lengre om at bivirkninger og dødsfall av vaksineringen mot Covid-19 finner sted over en lav sko, men uten at folk flest får vite noe om det. Riksdekkende media, «den fjerde statsmakt og folkets vaktbikkje», gjør ikke sin plikt ved å rapportere stoff som dette. Via felles eierskap og den enorme pengesekken drar legemiddelindustrien i trådene og holder tilbake informasjon om tilfeller hvor vaksinen fører til alvorlige konsekvenser for de vaksinerte. I tillegg dikterer vel samme industri i urovekkende grad hva avisene får lov til å skrive i sammenhenger som dette, selv om avisene skulle få tilgang på alarmerende informasjon som dette.

Her er noe av samtalen som fant sted mellom det medisinske personellet på sykehuset (sjekk video under):

Maria Gonzales, lege ved akuttmottak: «Alt dette er bare vrøvl. Nå har en pasient trolig fått myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) som følge av vaksinen mot Covid-19. Men de kommer nok ikke til å klandre vaksinen.»

Maria Gonzales: «Regjeringen rapporterer ikke bivirkninger fra vaksinen mot Covid-19. De ønsker å feie det under teppet.»

Dianna Paris, sykepleier: «Det er en skam at mennesker med Covid-19 ikke får behandling slik de skal. Jeg tror de vil at mennesker skal dø!»

Jodi O’Malley, sykepleier: «Covid-19 vaksinen har ikke den effekten den var ment å ha.»

Jodi O’Malley: «Jeg har sett dusinvis av mennesker komme inn med vaksine-bivirkninger».

Jodi O’Malley: «Hvis regjeringen ikke samler inn og rapporterer data vedrørende Covid-19 vaksinen, hvordan skal vi da kunne si at den er trygg og godkjent?»

Jodi O’Malley: «Jeg er ikke redd for å blåse alarm, ettersom min tillit er til Gud og ikke mennesket… Hva slags menneske ville jeg vært dersom jeg visste alt dette… Dette er ondskap på høyeste nivå! Du har FDA og CDC, som begge er ment å skulle beskytte oss, men de er underlagt regjeringen, og alt vi har gjort så langt er uvitenskapelig»

Sykepleieren Jodi O’Malley greier ikke forholde seg stille lenger og varsler her om vaksinen Covid-19. Med gråten i halsen velger hun å kalle det som nå skjer for ondskap på høyeste nivå!

Kilde: Project Veritas.

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! 🙂

Et kvalifisert høringssvar med schwung over…

Av Are.

are_thmb_fin
Are

Som kanskje mange nå vet om, har regjeringen foreslått å forlenge kriselovgivningen vedrørende koronasituasjonen. Og dette på tross av at dette påståtte viruset fortsatt har til gode å bli påvist jfr. gullstandard vitenskap, samt at det ikke utgjør noen som helst fare for folkehelsa. Pussig nok har akkurat dette viruset blitt brukt som påskudd til å innføre de mest drakoniske og absurde smittevernstiltak noensinne.

Her følger høringssvaret til Sandy Lunöe. Hvorfor velger jeg å gi spesiell oppmerksomhet til akkurat hennes høringssvar? Jo, for det første er dette høringssvaret veldig godt formulert. For det andre er Sandy en pensjonert farmasøyt som har brukt store mengder tid på å sette seg inn i vaksineproblematikken. Som en følge av dette har Sandy kunnskaper som overgår kunnskapene til de aller fleste medisinere. Høringssvaret hennes er derfor kunnskapsmessig kvalifisert.

Sandy har lenge forsøkt å tråkke inn bremsepedalen ovenfor det sanseløse vaksinasjonsprogrammet, og i særdeleshet all galskapen vi er vitne til i forbindelse med vaksinen mot Covid-19.

Bare som et apropos: Det finnes en Mewe-gruppe drevet av Sandy (med meg som backup-administrator), og den bærer navnet «Vaksineinformasjon for den bevisste». Jeg vil anbefale dere lesere å melde dere inn der for ekte, kvalifisert vaksineinformasjon. I denne usensurerte gruppa vil dere også finne privatpersoner stå fram med interessant stoff, deriblant deres egne erfaringer med vaksiner. Gruppa kan finnes her.

Her er Sandys høringssvar. Det er på engelsk, siden hun er av britisk herkomst:

Dear Government,

Your wish to control the people has reached new heights.
Using fear but no logic seems to be your way
You totally ignore our basic human rights.

The law of bodily autonomy you forget to obey.
Limits for criminality are lower than before.

State intervention is the rule of day.
Many people accept it all and even ask for more,
subdued by fear and propaganda in every way.

Politicians focus on rules and restrictions.
Very few have asked for serious predictions
about negative effects of freedom deprivation,
with reduction of immunity and health deterioration,
lack of activation and poorer education,
increase in violence and aggression,
alcoholism, drugs, suicides and depression.

Close relationships have fallen apart,
countless suffer from a broken heart.
Thousands of children even fear
whenever people come near.

Thousands of precious elderly in isolation,
confused and neglected, maybe drugged with medication.
Many die alone, a tragic situation.
The vaccines were just tested on healthy people, we’re told,
but in Norway they’re injected in the frail and old.

To question the political point of view
leads to hatred and victimisation.
Mainstream media is with the mobbing crew,
a truly disgusting situation.

Regarding restrictions, experts disagree.
Many feel it’s a cunning strategy
to keep people in a nervous situation
until vaccination of the whole population.
They say masks, quarantine and isolation
have little effect and lead to deterioration
of natural immunity and debilitation.

For insistence on social distancing there’s no justification,
or do you want to stop a protest demonstration?

Masks cause infection, reduce oxygen which can damage our brain.
«Used masks are like used handkerchiefs» experts explain.
PCR swab tests are subject to contamination,
show false positives due to method manipulation,
should not be used to diagnose
and may cause serious injury to the nose.

There’s no scientific justification
for vaccine certificates for the population.
The vaccinated spread virus and spike proteins.
Some experts are explaining what this really means:
Spike proteins end up in capillaries of the heart, ovaries, brain …
and will cause micro blood clots galore,
leading to organ failure, strokes, infertility and more.

Nano particles in vaccines cause neuroinflammation
and injected lipids may lead to an autoimmune situation.

Polyethylene glycol’s not been used in vaccines before.
It causes allergies, dangerous anaphylaxis and more.
It’s also called PEG, and 80 per cent in US
have PEG antibodies in their blood, which causes much distress.
In Norway it’s stated that PEG allergy is rare,
but we don’t see proof of this anywhere.

Many say the government should agree
to let people with early Covid symptoms feel free
to take for example Ivermectine. Many countries show
very good results, so why do you say no?
Is the reason that you insist on vaccinations
influenced by your Big Pharma relations?

We had our freedom but you took it away,
then you give it back a little at a time.
We no longer accept your undemocratic way.
Lawyers say that your actions may border on crime.

There must be no extension of the restriction situation.
There are signals there’ll be strong mobilisation
with tough resistance from the population
because FREEDOM matters most to the Norwegian nation!

Well spoken, Sandy!

Helt til slutt, her er en formaning fra Sandy om å utvise forsiktighet i forbindelse med vaksinen mot Covid-19:

Sandy om vaksinen mot Covid-19….

Kilde: Regjeringen.no

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! 🙂

Massevaksinering på ungdomsskole: En lærers opprivende gjenfortelling av det som skjedde…

Av Are.

are_thmb_finFølgende redegjørelse hevdes å være en lærers sjokkerende opplevelse i forbindelse med massevaksinering mot Covid-19 på en ungdomsskole. Det har ikke lyktes meg å få bekreftelse på at denne saken (og den aktuelle læreren) er virkelig, så ta dette  påståtte vitnemålet for hva det er verdt… Historier som dette er ikke noe riksdekkende aviser og tv videreformidler, men vi pepres daglig med MENGDER av lignende stoff via sosiale medier og den uavhengige pressen. 

Her er en språkvasket versjon av lærerens vitnemål:

Hei.

Jeg velger å være anonym, men kan fortelle såpass som at jeg er utdannet vernepleier og jobber som miljøarbeider og lærer på en ungdomsskole.

Massevaksinering fant sted på min skole torsdag 16. september 2021. I forkant av dette hadde jeg varslet min sjef, rektor, om at jeg ikke ville delta på noe som hadde med selve vaksineringen å gjøre, og at jeg heller kunne bistå med andre ting i forbindelse med skoledriften. Derfor ble jeg tildelt mye inspeksjon denne torsdagen, både ute i friminuttene og inne i klasserommene. På dette viset ble det mulig for meg å observere hele seansen, som hovedsaklig pågikk i tidsrommet fra kl 11:00 til 12:30.

Etter at vaksineringen hadde begynt, kjente jeg en intens hodepine. Jeg vil ikke påstå at dette hadde noen sammenheng med vaksineringen, jeg bare konstaterte at hodepinen var der. Det var en urolig stemning i skolegangene, hvor mange av ungdommene befant seg i påvente av å bli vaksinert. Stemningen var veldig spent og avventende, ja man kunne tydelig føle spenningen som lå i luften. Klassene ble tatt suksessivt, til sammen 3 trinn med 4 klasser på hvert trinn, dvs. i alt 12 klasser med gjennomsnittlig cirka 22 elever per klasse.

Elevene ble hentet klassevis av skolens helsepleier, for deretter å bli satt i kø utenfor rommet hvor vaksineringen foregikk. Til vanlig var dette et grupperom. I et annet tilgrensende grupperom var det lagt ut matter som de nyvaksinerte elevene kunne ligge på. Senere på dagen la jeg merke til at noen av disse mattene hadde blitt flyttet til klasserommet rett over. Hvorfor hadde elevene blitt plassert på flere forskjellige rom?

Etter hvert som stadig flere av ungdommene fikk vaksinen, så jeg flere som gråt. Jeg dro kjensel på noen av de som utførte vaksineringen. De var yrkesaktive sykepleiere, skjønt flesteparten var ukjente damer som virket være i pensjonist-alder. Ingen lege var tilstede, med overordnet ansvar for elevene.

Noen av ungdommene ga uttrykk for å være kvalme etter at nåla hadde blitt satt, og jeg observerte flere av de ligge på gulvet med bena i været inne på eget klasserom. Klassekontakten til disse elevene var også inne i klasserommet sammen med de. Ved siden av én av elevene satt det en sykepleier.

Klokken 14:00 hadde alle elevene fått sprøyta. Jeg kunne da se en elev sitte sammenkrøpet i hjørnet inne på ett av observasjonsrommene. Eleven stirret tomt ut i lufta foran seg og gråt stille. Ved siden av satt det en sykepleier, og jeg kunne høre sykepleieren si til eleven: «Mor kommer straks. Husk å få i deg litt mat nå, så blir alt bra skal du se.»

Jeg oppsummere status for denne dagen slik: Mange elever ble liggende på gulvet, noen bevisstløse. Andre elever ble kjørt hjem. Noen gråt, noen var bleike. Mange var meget tankefulle og stille etter hendelsen, og stemningen var svært trykkende denne dagen. Det var mange urolige ungdommer å se. En annen lærer beskrev dette på lignende vis, dvs. som en merkelig dag, med en veldig trykkende og rar stemning. Vedkommende fortalte meg at ingen undervisning gikk som planlagt denne torsdagen.


Min (Ares) kommentar: Det er helt uvirkelig å skulle oppleve det som nå skjer. Ungdommer og barn, som knapt berøres av dette viruset, blir nå tilbudt en vaksine med ekstremt høy risiko. Vi vet at denne vaksinen allerede har nådd å forårsake flere tilfeller av dødsfall og alvorlige bivirkninger enn samtlige andre vaksiner de siste 30 år. Langtidsvirkningene er helt i det blå, så situasjonen kan vise seg å bli langt verre enn det den allerede er. Mengder av uavhengige medisinske eksperter betegner massevaksineringen mot Covid-19 som absolutt galskap — i særdeleshet når det gjelder gruppen av barn og unge.

For min egen del vil jeg påpeke at dette ikke er noen vaksine, men en injeksjon som endrer noe av det mest grunnleggende i en menneskekropp; selve arvematerialet. Hvordan transformeres de vaksinerte etter at nåla har blitt satt? Hva eller hvem er de når vaksinen får tatt effekt? Er de fortsatt mennesker? Vil de miste evnen til å kjenne hvordan det er å være ekte menneske igjen? Vil de, slik mange eksperter roper varsku om, oppleve kognitive problemer, autoimmune- og hjerte-kar sykdommer, infertilitet og død? Dette er bare noe av de dystre konsekvensene vi har sett så langt, og mørketallene må antas å være store.

Ligg unna om du har liv og helse kjært… Hvis du lar arvematerialet ditt bli endret, er du ikke lengre menneske slik naturen / Gud hadde bestemt det. Hva du da blir til, vites ikke.

Hold dere unna denne giftnåla, for så skal dere nok bli tilsvarende glade når skandalen og dens konsekvenser blir allment kjent.

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! 🙂

Spansk høyesterettsdom: «Vaksinepass er ulovlig»!

Av Are.

are_thmb_fin
Are

Hadde DU fått med deg denne saken? Det hadde ikke jeg. Dette dreier seg om følgende: Den 18. august 2021 falt det en dom i spansk høyesterett. Dommen fastslo at bruken av vaksinepass er ulovlig — nærmere bestemt at innføringen av vaksinepass i delstaten Andalucia brøt med den spanske lovgivningen.

Under rettsprosedyrene ble det klargjort at det ikke fantes tilstrekkelig dokumentasjon til at barer og nattklubber kunne kreve vaksinepass av publikum. Vaksinepass brøt med den spanske grunnloven. Dommen ble underbygget med at smittespredningen trolig ikke ville blitt mindre med innføring av vaksinepass, faktisk, snarere tvert imot: smittespredningen ble vurdert å kunne bli større med innføring av vaksinepass. For videre å understøtte dommen ble det hevdet at vaksinerte fortsatt ville kunne bli smittet, og at de i så fall også ville spre viruset videre til andre. Det betraktes nemlig som en kjensgjerning at vaksinerte har vært en pådrivende faktor under smitteutbrudd.

I Frankrike nådde man ikke like langt da lovligheten av vaksinepass ble prøvd ut, og tiltakene ble opprettholdt. Av de 27 EU-landene har 22 land nå én eller annen form for sertifisering av vaksinestatus.

Honnør til Spanias høyesterett, som har forfattet en kunnskapsbasert dom. Vi som kjemper mot giftige injeksjoner og medisinsk diktatur, tar med oss hver lille seier på veien fram mot frigjøringen. Fatt mot, for denne galskapen VIL velte og bli historie. Sammenlignet med den skandalen som nå er under opprulling, vil svineinfluensa-skandalen vil framstå som helt ubetydelig sammenlignet med den skandalen som nå er under opprulling. Til da: Spre fakta, få folk til å forstå problemet!

Kilde: Principia Scientific

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! 🙂

Australske helsemyndigheter bruker krise-skuespillere og frykt for å få borgerne til å vaksinere seg!

Av Are.

areOm du ikke allerede synes det er tilstrekkelig mange absurditeter og bestialiteter under taket til «sirkus korona», så skal du få litt påfyll her. Nå viser det seg nemlig at australske helsemyndigheter leier inn skuespillere til å spille Covid-19 syke mennesker på sykehus. Slik tenker myndighetene skyte frykt inn i den australske folkesjela, slik at alle tar vaksinen og følger de drakoniske smittevernsreglene…

I den australske delstaten New South Wales har helsemyndighetene leid inn kriseskuespillere til å spille syke med Covid-19. På videoen kan vi bl.a. se en enslig mor gråte, tilsynelatende for syk til å kunne ta vare på barna sine… Ojoj, det skulle vel slå an en emosjonell streng i de fleste australiere, eller hva? Men så viser det seg at denne moren bare er en skuespiller som er leid inn for anledningen.

Australske helsemyndigheter leier inn krise-skuespillere for å skremme folk til å
ta vaksinen og følge ubegrunnede smittevernsregler.

Dette viser det store omfanget på spillet bak «Covid-19″… Ta med i betraktningen at vi har måttet være vitne til diagnostisering med en test som både har vært brukt feil, dvs. med for mange sykluser, i tillegg til at denne testen uansett ikke er egnet til diagnostikk. (Den kan kun, når brukt riktig, påvise smitte og ikke sykdom). Mer: Vi har vært vitne til en koronaberedskap og tilsvarende nedbemanning av andre avdelinger på sykehus som aldri har vært rettferdiggjort. Vi har måttet gjennomgå kvelende tiltak forkledd som smittevern, og en hasardiøs vaksine som har vist seg langt mer skadelig enn samtlige andre vaksiner kombinert… Forhåpentligvis skjønner flere nå at det vi har vært vitne til her er ren kriminalitet.

Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: Tidenes helsekatastrofe er nå under full utrulling! Hvis i tvil om det, bare vent til disse fakta har blitt allment akseptert! Katastrofen med svineinfluensaen og den daværende vaksinen som ble tilbaketrukket, er bare blåbær i forhold til det vi nå ser utspille seg.

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! 🙂

Sprer de vaksinerte farlig smitte? Ting kan absolutt tyde på det…

Av Are.

areVi har vel alle fått høre påstanden om at de Covid-19 vaksinerte mennesker sprer det sykdomsfremkallende overflateproteinet fra vaksinen til sine omgivelser. Folk har stått fram i sosiale media med sine egne opplevelser, hvor det framgår at de har blitt syke av å oppholde seg sammen med vaksinerte. En hyppig forekommende effekt er at tilårskomne kvinner får tilbake menstruasjon, og jenter opplever å få menstruasjon altfor tidlig. Det foreligger også rapportering om en treårig jente med blødninger fra vagina, noe som skyldtes et patogen hun fikk fra den vaksinerte moren.

Av andre symptomer rapportert blant de vaksinerte finner vi tilstander som har med hjerte-kar systemet å gjøre. Blodpropper og betennelse i både hjertepose og hjertemuskel går hyppig igjen, og dette er selvfølgelig svært alvorlige bivirkninger.

I følgende videosnutt kan vi høre en ung jente med et overfølsomhets-syndrom kalt CIRS (kronisk inflammatorisk respons syndrom). Dette syndromet gjør at kroppen hennes opplever en sterk betennelses-respons når hun eksponeres for toksiner i miljøet rundt seg. Det er imidlertid avdekket at mennesker med dette syndromet også kan reagere på virus og bakterier. I videoen forteller hun at hun blir syk av nærkontakt med mennesker som er vaksinert mot Covid-19, noe som tyder på at de vaksinerte sprer et biotoksin til sine omgivelser. Er dette biotoksinet vaksinens overflateprotein?

En ung, jente med et overfølsomhetssyndrom forteller….

Bør vi unngå nærkontakt med de vaksinerte nå? Det vil si, er det de vaksinerte som sprer farlig smitte i disse dager? Absurd, men ting kan absolutt tyde på det…

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! 🙂

Se opp: Nå kommer de etter barna med giftnåla!

Av Are.

are

Nå har det blitt vedtatt at norske barn ned til 12 års alder få denne eksperimentelle vaksinen, på tross av at denne aldersgruppen omtrent ikke er berørt av Covid-19. De aller fleste barn og ungdommer ville ikke engang merke noe til det om de ble utsatt for smitten. Et argument som ofte blir brukt for å rettferdiggjøre vaksinering av denne aldersgruppen, er at de uvaksinerte vil spre smitten. Det stemmer ikke. Symptomfrie mennesker vil IKKE bidra til å øke omfanget på pandemien via smittespredning. Dette var en kjennsgjerning før koronapandemien ble et faktum, og noe analysebyrået Panda har slått fast – bare sjekk her.

Det er absurd å skulle oppleve at denne høy-risiko vaksinen nå blir sluppet på barn og unge, spesielt ettersom denne aldersgruppen ikke hadde risikert noe som helst uten vaksinen. Det skal nemlig herske liten tvil om at denne hastevaksinen er farlig. Den har allerede nådd å forårsake flere tilfeller av alvorlige bivirkninger og dødsfall enn samtlige andre vaksiner i løpet av de siste 30 år(!)

Her er Peter McCullough, hjertespesialist og professor i medisin. Han har gått dypt inn i problematikken rundt Covid-19 og den tilhørende vaksinen, og han sier det med ord som ikke er til å misforstå:

Professor Peter McCullough forteller at vaksinen mot Covid-19 er farlig!

Tidenes medisinske skandale er under full opprulling i skrivende stund. Det som nå skjer vil få svineinfluensa-skandalen til å blekne i sammenligning! Bent Høie, Steinar Madsen og Preben Aavitsland stod også fram og formante folk om å ta skandalevaksinen mot svineinfluensa i 2009. Nå gjør de det samme igjen, men med en vaksine som er MYE mer skadelig. Disse tre må, sammen med Bjørn Guldvog, Espen R. Nakstad og flere, bli stilt til rette for denne grove uansvarligheten. Det holder ikke å si at de ikke visste…

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! 🙂

Bolsonaro sier blankt NEI til å ta Pfizer-vaksinen!

Av Are.

are_thmb_fin
Are

Den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro sier han ikke akter å ta Pfizers vaksine mot Covid-19. Pfizer har fraskrevet seg alt ansvar for konsekvensene, og, som Bolsonaro så riktig sier: «Hvis en kvinne begynner å gro en bart, eller hvis en mann begynner å snakke med en kvinnelig stemme, så vil ikke Pfizer ha noe med det å gjøre!» 

Bolsonaro gir Pfizer-vaksinen det glatte lag…

Bolsonaro blir i stor grad framstilt som en skurk i vestlige media, men hvor godt stemmer denne beskrivelsen? Blir vi løyet for, og er Bolsonaro tvert i mot en mann som virkelig jobber for å fremme interessene til sitt eget folk? (DET kunne jo i så fall vært et eksempel til etterfølgelse for Solberg-regjeringen…).

Bolsonaro om viktigheten av å opprettholde den brasilianske grunnloven

Mon tro om Bolsonaro snart vil oppleve et «høyst uforutsett dødsfall». Dette har nemlig vært skjebnen til flere andre vaksinekritiske statsoverhoder, blant annet fire fra Afrika. 

For min egen del vil jeg spørre om det kan være lurt å modifisere genuttrykket til de vaksinerte, slik at kroppscellene deres – hjernecellene innebefattet – spyr ut et patogent overflateprotein. Jeg spør også spesielt siden dette proteinet er vist å forårsake hjerte-karsykdom! Hva om de vaksinertes celler ALDRI slutter å produsere dette  patogenet? Moderna uttrykte nemlig at dette var en reell fare ved vaksinen(!)

Nå er det også avslørt at Pfizer skjulte giftig grafénoksid i sin vaksine, under påskudd av at denne ingrediensen var en «forretningshemmelighet». Virkeligheten har blitt villere enn fantasien.

Dette er ikke helsevern, men rein galskap! Hold dere unna denne hasardiøse injeksjonen…

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! 🙂

Endelig fastslått: Koronavaksinen inneholder giftig grafénoksid og en dødelig parasitt!

Av Are.

areDa regner jeg det som dokumentert at det som opprinnelig var bare ubehagelige rykter, nå viser seg å være tilfelle: Vaksinen mot Covid-19 inneholder faktisk det meget giftige og hasardiøse stoffet grafénoksid. I tillegg er det også avdekket at vaksinen inneholder en dødelig parasitt(!) Det som nå pågår overgår selveste fantasien…

Fagstaben hos La Quinta Columna var trolig først ute med å analysere vaksineinnholdet og påvise at grafénoksid var blant ingrediensene. I tillegg har Pfizer-varsleren Karen Kingston kommet med klare holdepunkter, deriblant patenter, for å kunne hevde at dette har vært et nøye planlagt plott. Vaksinen inneholder faktisk store mengder grafénoksid-nanopartikler (se intervju, del 1 og 2). Denne ingrediensen var noe Pfizer hadde holdt skjult ved å karakterisere stoffet som en forretningshemmelighet. Absurd nok har legemiddelindustrien greid å lobbyere fram en lovhjemmel, slik at det er lov å hemmeligholde sentrale vaksineingredienser på dette viset(!) Galskap!

Nå viser det seg at den vaksinekritiske legen Robert A. Young og hans team har analysert vaksinene mot Covid-19 via omfattende elektronmikroskopering, og de har dokumentert tilstedeværelsen av både grafénoksid og en dødelig parasitt(!)

Legen Jane Ruby redegjør for funnene til Robert A. Young og hans team

Grafénoksid er giftig, og vil på sikt bl.a. radere ut kroppens forekomst av den viktige, naturlige antioksidanten glutation. Det betyr at de vaksinertes immunforsvar vil brytes ned gradvis, med de følger dette spinner på seg. I tillegg vet vi at vaksinen, som ikke er noen vaksine i tradisjonell forstand, vil gjøre at kroppens celler produserer dette sykdomsfremkallende overflateproteinet i uoverskuelig lang tid framover. Vi vet også at dette overflateproteinet er et patogen i sin egen rett, hvor det bl.a. forårsaker hjerte-kar sykdom (blodpropper f.eks.) og infertilitet.

Folk burde spørre seg hvorfor myndighetene fortsetter å tilby en vaksine som har vist seg betydelig mer helseskadelig enn sykdommen den er ment å immunisere mot. Denne vaksinen har – sjokkerende nok – forårsaket flere tilfeller av dødsfall og alvorlig sykdom enn samtlige andre vaksiner de siste 30 år! Og vi vet positivt, bl.a. via en undersøkelse foretatt ved Universitetet i Harvard (USA), at forekomsten av vaksinerelaterte dødsfall og bivirkninger er minst 100 ganger større enn det som er oppført i offentlig tilgjengelige registre. Hvorfor trekkes ikke denne vaksinen av markedet umiddelbart??? Svaret burde gi seg selv…

Imens går vi og venter på avsløringen til høsten: Hva vil skje med de vaksinerte når influensasmitten igjen begynner å sirkulere? Vil vi oppleve det som kalles antistoffavhengig forsterkning og massedødsfall? Dette er i alle fall bekymringen til en rekke fagpersoner. Når kroppscellene, deriblant hjernecellene, hele tiden spyr ut et patogen (overflateproteinet), og grafénoksid agiterer immunforsvaret ytterligere, kan det resultere i at immunforsvaret til slutt går i høygir og angriper kroppen til den vaksinerte.

Tidenes medisinske skandale er nå under full opprulling, og det eneste fornuftige å gjøre i tiden som kommer er å beskytte deg selv og ungene dine mot denne dødssprøyta! Ja, for du visste vel at de nå kommer etter barn og unge?

Barn berøres IKKE av koronaviruset, og de bidrar IKKE til å øke pandemien via smittespredning. Så hvorfor – HVORFOR!- skal de gis denne uansvarlige vaksinen?

Referanse: Robert A. Young

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk!

Hvor tydelig skal regjeringens bedrag måtte bli for at folk skal reagere???

Av Are.

areHar du fått med deg myndighetenes lovforslag, den såkalte proposisjon 139? Den har følgende tittel: «Lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen)» – sitat slutt. Dette er nok et slag i ansiktet på det norske folk – hvor tydelig må dette sviket fra vår egen regjering egentlig bli?  

Fra tidligere vet vi at regjeringen fikk gjennomslag for 60 års hemmelighold rundt prosessen som munnet ut i den ekstremt uforståelige og ødeleggende lockdown-politikken. De fleste nordmenn godtok dette forsøket på å dekke over svindel begått av regjeringen. Men i følge proposisjon 13 ville de i tillegg nedlegge forbud mot at informasjonen som denne (påstått) uavhengige kommisjonen avdekket ikke skulle ble brukt som fellende bevis mot de impliserte bak lockdown-vedtaket. Bare les paragraf 5 i dette lovforslaget – den sier følgende:

Det norske folk må snart begynne å kalle en spade for en spade og grave hælene i bakken ovenfor dette vanvittige overgrepet vi er vitne til fra den norske regjeringen og kreftene som styrer den. Hvis ikke ender vi opp i det ultimate tyranni; den FN-ledede nye verdensordenen. Vi – FOLKET – er høyst medskyldige i denne begredelige situasjonen, for vi forholder oss tause. Og den som tier samtykker.

Nå er disse galningene, Guldvog, Høie, Solberg osv., ute etter å gi norske barn denne dødssprøyta. Professor Dolores Cahill, med doktorgrad i immunologi, har dette å si om den mRNA-baserte koronavaksinen – hold dere fast:

Dolores Cahill om konsekvensene av å ta mRNÅ-vaksinen mot Covid-19…

Vi snakker her om en forestående massedød blant de vaksinerte!

Barnas framtid avhenger av at DU tar mot til deg og våger stå opp mot galskapen vi nå ser bre seg rundt oss. NÅ!!!

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk!

Den ublide hjemkomsten for Tor…

areHer følger historien til en bekjent, la oss kalle ham for Tor. (Han ville være anonym). Nylig returnerte han hjem til Norge fra et koronarødt land. Reisen gikk tilsynelatende helt fint med hensyn til koronarestriksjonene, men det skulle vise seg å balle på seg etter hvert…

Etter å ha landet på Flesland flyplass i Bergen, tok Tor inn på karantenehotell etter egen fri vilje. Han hadde ingen planer om å la seg teste, og som han selv sier: «Fire supre måltider om dagen, og ei oppreid seng hver kveld til kun kr 500 per døgn er en god deal i mitt hode!» Han fikk vite at han kunne teste seg for koronainfeksjon etter tre døgn, og hvis testen viste negativt resultat, skulle han få lov til å forlate hotellet. Men, som sagt, Tor aktet ikke å la seg teste. Dessuten hadde han et ønske å fortsette å bli oppvartet på hotell til en rimelig penge. Han klargjorde derfor at istedenfor å bli testet, ville han forbli på dette hotellet, eventuelt overført til et annet hotell de neste ti dagene.

Per i dag, torsdag 5. juli 2021, har Tor vært på hotellet i fem dager. Tidligere i dag ble han kontaktet av «koronapolitiet» (myndigheter) som ville tvinge ham til å ta koronatesten med det samme. Han ble fortalt at hvis han nektet, ville det resultere i politianmeldelse. Pluss at han ville bli kastet ut av hotellet — før de forhåndsbetalte dagene var omme. Men Tor bøyde ikke av for presset og sa de bare kunne gå i gang med politianmeldelse og utkastelse. «De kan jo ikke tvangsteste meg, spesielt ikke ettersom jeg har sagt meg villig til å overholde karantenereglene», sier han.

Så lenge Kari og Ola er lydige og går med masker, er de med på å degradere seg selv og videreføre svindelen. Så lenge de forholder seg passive, vil tyranniske krefter valse over de. Stopp galskapen. Motsett deg denne svindelen!

Siste nytt er imidlertid at Tor, etter å ha blitt truet med politianmeldelse og utkastelse, og etter å ha søkt bistand hos menneskerettighetsjurist Marius Reikerås, har fått beskjed om at han ikke trenger ta testen allikevel. Status er nå at de «anbefaler ham å ta testen»… Og, kanskje som et plaster på såret, skal Tor nå få lov til å bo på hotellet tre dager utover de dagene han allerede har betalt for — i tilsammen ti dager.

Akk, ja. Var vi her vitne til at korona-etablissementet fikk kalde føtter og dro til seg fingrene? Og var dette mon tro som følge av at Marius Reierås’ navn ble koblet inn i bildet? Det får bli opp til spekulasjon, og imens ruller koronasvindelen videre… Coming soon to a town near you!

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER, eller handle kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk!